Begeleiding: doorbreek de vicieuze cirkel

Wellicht klinkt het bekend…
Net als het weer beter met je gaat en de begeleiding stopt, beginnen de problemen opnieuw. En voordat je dan de stap zet om alweer begeleiding te zoeken…

De praktijk laat zien dat stress gerelateerde klachten nogal eens terugkomen. Na de eerste depressie krijgt maar liefst de helft (50%) nog een keer een depressie. En na elke nieuwe depressie neemt de kans op herhaling verder toe (70 en 90%). Ook na een burn-out is er sprake van een verhoogde kans op herhaling.

begeleidingDe cijfers maken duidelijk, dat het belangrijk is om nu het patroon te doorbreken. Daarom bied ik een langer begeleidingstraject aan.

De intensieve begeleiding tijdens dit unieke jaartraject gaat verder, dan je weer op gang helpen. Het helpt je daarnaast ook, om met de uitdagingen om te gaan die daarna weer op je pad komen.

Zo kun je leren jouw stress signalen op tijd te herkennen en zelf bij te sturen. Wat gebeurt er nou steeds? Hoe kan ik dat veranderen? Een terugval zal door de intensieve begeleiding kleiner zijn en ook steeds minder vaak voorkomen. Je krijgt de kans om een nieuw gezond patroon te ontwikkelen.

Het doel van het jaartraject is dus om het patroon te doorbreken. Je ontwikkelt vaardigheden om op een gezonde manier meer controle te krijgen. Je kunt beter omgaan met stress en houdt meer energie over om te genieten van het leven.

De begeleiding: praktische informatie

In een veilige, kleine groep, komen we gedurende dit jaar 40 keer 2,5 uur bij elkaar. We delen wat op dat moment belangrijk is en krijgen nieuwe inspiratie. Er is steeds ruimte voor praktische oefeningen en activiteiten die je verder zullen helpen. Deze worden aangepast op de behoeften van de groep. Zo doorloopt elke groep dus een eigen maatwerktraject.

Naast deze 100 uur begeleiding, vinden ook 5 individuele gesprekken plaats:

Elke deelnemer wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intake gesprek. We bespreken waar je vandaan komt, waar je nu staat en wat je doel is. Het is belangrijk om vooraf goed af te stemmen wat je wensen en behoeften zijn. Tijdens het intakegesprek worden hierover afspraken gemaakt.

Gedurende het jaar vindt 3 keer een individuele coaching plaats. Soms is er wat meer privacy nodig, om de volgende stap te kunnen zetten. Daar krijg je in deze sessies de ruimte voor.

Het jaar wordt afgesloten met een eindevaluatie en een eindgesprek. Daarbij staan we opnieuw stil bij de vragen uit het intakegesprek. Waar kom je vandaan, waar sta je nu en wat is je doel? Wat is er veranderd?

Meer individuele begeleiding gewenst?

Deelnemers kunnen op verzoek meer individuele begeleiding krijgen. Soms is een extra coaching gesprek gewenst. Dan geldt hiervoor een speciaal lager uurtarief.

Neem gerust contact op,

Jolanda

Simple Follow Buttons
Simple Share Buttons