Privacyverklaring (EU)

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.